پنجشنبه , ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
خانه » معماری نوین جهان » مرکز تفریحی سرگرمی Albany

مرکز تفریحی سرگرمی Albany

مرکز تفریحی سرگرمی Albany  مانند جواهری در قلب بندرگاه قرار گرفته و قسمتی از یک مجموعه ی ساحلی است طرح این بنا بصورت بلورهای کریستالی طراحی شده و شبیه برشی از یک الماس است که باعث انعکاس نور و تغییر آن در حین حرکت بیننده در اطراف این سازه می شود این سازه بسیار زیبا و با ابهت ،هماهنگی کاملی با فضای طبیعی و پویای این منطقه دارد و شکل ظاهری آن متناسب با کوههایی است که در اطراف شهر و ساحل این منطقه قرارگرفته اند.

آلبانی دارای تاریخچه ی بسیار مهمی است جایی که خشکی و دریا به یکدیگر می رسند و یکی از زیبا ترین بندرگاههای طبیعی جهان را می سازند .شهری که بر روی صخره هاست مشرف به albany entertainment centre است که در کنار ساحل قرار دارد .این بنا در دوسو متصل به شهر و دریاست.

540516c5c07a8020a6000060_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_10-albanyec-alisonpaine 540516e7c07a80c13c000065_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_portada-530x355 5405163dc07a803f00000078_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_04-albanyec-alisonpaine-530x795 5405164bc07a8020a600005e_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_05-albanyec-alisonpaine-530x795 54051603c07a8020a600005d_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_03-albanyec-alisonpaine-530x353 54051660c07a803f00000079_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_06-albanyec-alisonpaine (1) 54051678c07a80c13c000063_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_07-albanyec-alisonpaine 54051693c07a803f0000007a_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_08-albanyec-alisonpaine 54051775c07a8020a6000061_albany-entertainment-centre-cox-howlett-bailey-woodland-roberts-gardiner_albanyec_site_plan-530x373

جوابی بنویسید